Simpsons - Barts House of Weirdness, The
Simpsons - Barts House of Weirdness, The - náhled

Bartoloměj byl uzemněný a vedlejší atrakce Bob unesl Krusty šašek. Co se chystá udělá?

Jestli vy jste hráli Blackthorne, cizí běsn

...

792-hra-gauntlet- -